Guziki

Zestaw programów i podręczniki

Program edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2013/14

W roku szkolnym 2013/2014 realizowany będzie program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci:

 • „Nasze Przedszkole” Program wychowania przedszkolnego M. Kwaśniewskiej
  i W. Żaby - Żabińskiej.

Wybrany przez nauczycielki program jest zgodny z „Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli…” ¹oraz zatwierdzony² przez Dyrektora Przedszkola Nr 16 „Zaczarowany Zakątek”.

 • ¹ „Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego”( Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)
 • ² Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r.
  w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego
  i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dziennik Ustaw z dnia 10 czerwca 2009 r. Nr 89, poz. 730)

Wybrany program edukacji przedszkolnej dostosowany jest do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci i:

 1. stanowi:
  • opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz.17),
 2. zawiera:
  1. szczegółowe cele kształcenia i wychowania,
  2. treści są zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
  3. sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania uwzględniają możliwości indywidualizacji pracy zgodnie z potrzebami i możliwościami dzieci,
  4. metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki
   w szkole,
  5. są poprawne pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

03-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 385