Guziki

Status prawny

Przedszkole nr 16 "Zaczarowany Zakątek" w Warszawie jest jednostką organizacyjną Miasta st. Warszawy i działa na podstawie:

 • Uchwały Nr XXXVII/867/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie zmiany nazw szkół i placówek oświatowych oraz zespołów szkół wchodzących w ich skład.
 • Uchwały Nr 252/70/92 Rady Dzielnicy Warszawa-Śródmieście z dnia 15 grudnia1992 r.
  w sprawie powołania jednostek budżetowych – Szkoły państwowe, Przedszkola, Żłobki.
 • Ustawy z dnia 7 września 1991roku o Systemie Oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329
  z póź. zmianami).
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,poz. 674
  z póź. zmianami).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61, poz. 624 z póź. zmianami).

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 "ZACZAROWANY ZAKĄTEK" W WARSZAWIE

Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

25-04-2018 - Edycja treści.

05-04-2018 - Edycja treści.

27-02-2018 - Edycja treści.

24-01-2018 - Edycja treści.

03-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 426