Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Przedszkole jest jednostką organizacyjną Miasta st. Warszawy nie posiadającą osobowości prawnej.
Mienie przedszkola stanowi mienie komunalne.

AKTYWA TRWAŁE:

  • wartości niematerialne i prawne: 0,00 zł
  • środki trwałe: 300.612,71 zł
  • wyposażenie: 128.697,31 zł

AKTYWA OBROTOWE: 0,00 zł

Stan na 30.06.2012 r.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

03-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 241