Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Przedszkole jest jednostką organizacyjną Miasta st. Warszawy nie posiadającą osobowości prawnej.

Mienie przedszkola stanowi mienie komunalne.

AKTYWA TRWAŁE:

  • wartości niematerialne i prawne: 0,00 zł.
  • środki trwałe - 316 662,33 zł
  • wyposażenie - 201 744,36 zł

AKTYWA OBROTOWE: 0,00 zł

stan na: 31.12.2017 rok.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

24-01-2018 - Edycja treści.

03-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 417